درخواست خود را ارسال کنید
این دلیلی است که این محصول به محیط زیست کمک می کند - انرژی کمتری مصرف می کند. این بدان معنی است که تقاضای انرژی کاهش می یابد و بنابراین در وهله اول به توان کمتری نیاز است.

ایزوپروپیل اتیل تیونوکاربامات (IPETC) یک جمع کننده سنگ معدن سولفید با عملکرد خوب است.

معمولاً به آسیاب گلوله ای اضافه می شود زیرا در آب نامحلول است.

این می تواند میزان سرکوب پیریت آهک مورد نیاز را با آلودگی کمتر کاهش دهد.

این یک جمع کننده انتخابی برای جداسازی سنگ های مس، سرب، روی و سایر سنگ های سولفیدی است.


IPETC 95%

فرمول مولکولی: (CH3) 2CHOC (S) NHC2H5

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
پیوست:

    درخواست خود را ارسال کنید

    پیوست: