درخواست خود را ارسال کنید

این یک نوع جمع کننده سولفید با عملکرد انتخابی خوب است و دارای اثر سنگ گیر قوی بر روی پیریت، کالکوسیت و اسفالریت فعال است. این پیریت را شناور نمی کند و یک جمع کننده انتخابی برای جداسازی مس، سرب، روی و سایر سنگ های معدنی سولفیدی است. می تواند مقدار آهک مورد نیاز برای مهار پیریت را کاهش دهد. از آنجایی که به سختی در آب حل می شود، می توان از آن در آسیاب گلوله ای استفاده کرد.

ذخیره سازی و حمل و نقل: رطوبت، ضد آب، ضد قرار گرفتن در معرض. دور از هرگونه اجسام داغ یا آتش.

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
پیوست:

    درخواست خود را ارسال کنید

    پیوست: