درخواست خود را ارسال کنید
تا حدودی ضد میکروبی و ضد باکتری است. به کنه‌های گرد و غبار جایی برای زندگی نمی‌دهد و جمعیت آن‌ها و واکنش‌های آلرژیک ناشی از آن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.

دستگاه فلوتاسیون برای جداسازی فلزات غیرآهنی از فلزات آهنی و غیر فلزی مانند فلوریت و تالک قابل استفاده است. دستگاه فلوتاسیون که چرخش پروانه ها را با تسمه Vee ماشین الکتریکی هدایت می کند که قادر به ایجاد فشار منفی با ایجاد اثر گریز از مرکز است که از یک طرف باعث جذب هوای کافی با خمیر از طرف دیگر می شود، خمیر را مخلوط می کند، بنابراین کف لایه تشکیل می شود. برای تنظیم درجه باز شدن تخته یا شیر مخروطی، سطح مایع را کنترل کنید و کف مفید را با تیغه خراش خراش دهید.

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
پیوست:

    درخواست خود را ارسال کنید

    پیوست: