درخواست خود را ارسال کنید

این صفحه نمایش ها مواد و لجن را آبگیری می کند و مواد فله ای تولید می کند که با وسایل استاندارد قابل حمل است. آنها همچنین برای بازیابی ذرات جامد از مایعات، گل یا لجن استفاده می شوند. زاویه هم زدن ارتعاشی برای کاهش رطوبت جامدات به حداقل مقادیر بهینه شده است.

غربالگری روشی برای جداسازی گروه ذرات با توجه به اندازه ذرات، وزن مخصوص، الکتریکی شدن و خواص مغناطیسی است. تجهیزات مورد استفاده برای غربالگری تجهیزات غربالگری هستند. صفحات پرکاربرد با اندازه های مش مختلف مواد جامد را با توجه به اندازه ذرات مورد نیاز جدا می کنند.


مشخصات فنی و عملکرد

توجه داشته باشید: با توجه به سختی و ضخامت مواد، ظرفیت جابجایی نوشته شده است.
      در بالا فقط برای اهداف مرجع، (به ظرفیت حمل سنگ خام مراجعه کنید).

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
پیوست:

    درخواست خود را ارسال کنید

    پیوست: