درخواست خود را ارسال کنید
ترکیب Dithiophosphate استفاده می کند: به طور عمده به عنوان یک جمع کننده موثر فلزات غیر آهنی، طلا، نقره و سایر مواد معدنی فلزی، هر دو عملکرد ضعیف تاول، انتخاب خوب برای سولفید مس، سرب، سولفید نیکل و دیگر دشوار است برای انتخاب یک فلوتاسیون مواد معدنی چند فلزی نتایج خوب. این دارای توانایی قوی برای جمع آوری و جمع آوری پیریت ضعیف تر، که به طور گسترده ای در معادن مس مرتبط با طلا، نقره و فلزات گرانبها و فلزات غیر آهنی فلوتاسیون معدن استفاده می شود. معمولاً در عملیات جداسازی فلوتاسیون سرب و روی استفاده می شود


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
پیوست:

    درخواست خود را ارسال کنید

    پیوست: