درخواست خود را ارسال کنید

دیسکبوتیل دی تیوفسفات سدیم (DSP-04) محلول آبی دی آلکیل دی تیوفسفات است.
خاصیت کف کنندگی کمی دارد یا اصلاً وجود ندارد. این یک جمع کننده انتخابی نسبت به سولفیدهای آهن در یک مدار قلیایی است، معمولاً در pH کمی پایین تر از گزانتات ها. کاربرد اصلی این معرف در فلوتاسیون سولفیدهای مس در حضور پیریت می باشد. همچنین یک جمع کننده موثر برای طلا، نقره و اسفالریت است. در بسیاری از موارد یک جمع کننده روبنده، به عنوان مثال. مقدار کمی از زانتات استفاده می شود. از دیگر کاربردهای این محصول فلوتاسیون مس فلزی در مدار کم آهک و اکسیدهای مس و سولفیدهای مس در سنگ معدن اکسید سولفید مخلوط می باشد. 

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
پیوست:

    درخواست خود را ارسال کنید

    پیوست: