درخواست خود را ارسال کنید

راه حل سفارشی یک مرحله ای کارخانه های معدن، بهره برداری و باطله:


● خدمات معدن EPC+M+O


● طراحی و پیاده سازی اتوماسیون معدن


● تحقیق در مورد معرف های فرآوری مواد معدنی و مشکلات فرآوری مواد معدنی


● طراحی معدن، طراحی فرآوری، طراحی استخر باطله.


● تجهیزات استخراج حرفه ای را ارائه دهید


معادن خدمت شده: 200+


پروژه ها: 700+


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
پیوست:

    درخواست خود را ارسال کنید

    پیوست: