درخواست خود را ارسال کنید

راکتور خشک کردن زانتات، سیستم کنترل کاملا اتوماتیک تضمین می کند که کل فرآیند خشک کردن دمای یکنواخت و ثابت است. ما کنترل دقیقی بر روی رطوبت در زانتات داریم تا از استانداردهای کیفیت اطمینان حاصل کنیم. شرکت ما سالانه 50000 تن زانتات تولید می کند.

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
پیوست:

    درخواست خود را ارسال کنید

    پیوست: