درخواست خود را ارسال کنید

Y&شرکت X Beijing Technology، با مسئولیت محدود، واقع در پکن، چین، مدت طولانی در تحقیقات فناوری معدن مشغول بوده است.&معرف بهینه سازی مورد استفاده در سنگ معدن فلزات غیر آهنی، سنگ معدنی فلزات آهنی، سنگ معدن فلزات کمیاب، سنگ معدن غیر فلزی و سایر معادن، و خدمات فناوری معدن.

شرکت'محصولات اصلی به 2 دسته تقسیم می شوند: معرف فرآوری و پلیمر فوق جاذب، در مجموع بیش از 60 محصول، با خروجی سالانه سری زانتات 32000 تن، اتیونین استر سری 4000 تن، سدیم تیوفسفات دودکاهیدرات سری 32000 تن، سری انستر 4 تا 4. ، سدیم تیوفسفات دودکاهیدرات سری 5000 تن، فوم کننده 6000 تن و سوپر جاذب پلیمر 20000 تن.

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
پیوست:

    درخواست خود را ارسال کنید

    پیوست: