درخواست خود را ارسال کنید

باطله های خشک تولید شده در جداسازی خشک سنگ آهن در فرآیند نهایی تخلیه می شوند. 

فرآیند تولید جداسازی خشک به دلیل عدم نیاز به افزودن آب در طول فرآیند تولید و عدم تخلیه لجن و فاضلاب. در عین حال، لینک های کاری را ذخیره می کند، ردپای کمی دارد، صرفه جویی در انرژی و سازگار با محیط زیست است و باعث آلودگی اکولوژیکی جریان آب و محیط زیست نمی شود. هزینه سرمایه گذاری کم و بسیار محبوب است. 

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
پیوست:

    درخواست خود را ارسال کنید

    پیوست: