روغن کاج (مدل Q25) مایع روغنی شناور ، کهربا یا مایع روغنی قهوه ای تیره ، بوی کمی است. برای فرآیند سود دهی سنگ معدن اکسید ، سنگ آهنی و فلز گرانبها با محتوای گل زیاد مناسب است. برادر دارای حباب های حباب یکنواخت ، حباب های بزرگ و اثر معدنی خوبی است که برای بهبود درجه کنسانتره مناسب است و دوز آن به طور کلی 5-30 گرم در تن است.

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
پیوست: