درخواست خود را ارسال کنید

غربالگری روشی است برای جداسازی گروه ذرات با توجه به اندازه ذرات ، وزن مخصوص ، الکتریسیته و خواص مغناطیسی.تجهیزات مورد استفاده برای غربالگری تجهیزات غربالگری است. صفحه های متداول استفاده شده با اندازه های مش متفاوت ، مواد جامد را با توجه به اندازه ذرات مورد نیاز جدا می کنند. 


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
پیوست: