دستگاه شناور سازی مخفف متمرکز کننده شناور سازی است که به تجهیزات مکانیکی برای تکمیل روند شناور سازی اشاره دارد. در دستگاه شناور سازی ، دوغاب با اختلاط و هوادهی تصفیه می شود ، به طوری که برخی از ذرات سنگ معدن به طور انتخابی بر روی حباب ها ثابت می شوند و سطح شناور برای ایجاد محصولات کف خراشیده می شود ، در حالی که بقیه در خمیر نگه داشته می شود تا به دست آید هدف از جداسازی مواد معدنی. اشکال ساختاری مختلفی از دستگاه شناور سازی وجود دارد که معمولاً دستگاه شناورسازی همزن مکانیکی استفاده می شود.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
پیوست: