درخواست خود را ارسال کنید

این محصول با استانداردهای کیفیت بسیاری از کشورها و مناطق مطابقت دارد.

آسیاب گلوله ای تجهیزات کلیدی برای خرد کردن مواد پس از خرد کردن است. این نوع دستگاه سنگ زنی مجهز به تعداد معینی گلوله فولادی به عنوان رسانه سنگ زنی در سیلندر خود می باشد.

آسیاب گلوله ای برای آسیاب سنگ های مختلف و سایر مواد مناسب است. به طور گسترده ای در فرآوری مواد معدنی، مصالح ساختمانی و صنایع شیمیایی استفاده می شود. می توان آن را به روش های آسیاب خشک و مرطوب تقسیم کرد. با توجه به روش های مختلف تخلیه، می توان آن را به دو نوع تقسیم کرد: نوع شبکه ای و نوع سرریز.
Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
پیوست:

    درخواست خود را ارسال کنید

    پیوست: