درخواست خود را ارسال کنید
این محصول بدون استفاده از شیشه است، در عوض روی یک برد مدار نصب می شود و با سرب های لحیم کاری متصل می شود.

توضیحات محصول:
IPETC، ایزوپروپیل اتیل تیونوکاربامات.
ایزوپروپیل اتیل تیونوکاربامات نوعی کلکتور سولفیدی با عملکرد انتخابی خوب است و دارای اثر سنگ گیر قوی بر روی پیریت، کالکوسیت و اسفالریت فعال است. این پیریت را شناور نمی کند و یک جمع کننده انتخابی برای جداسازی مس، سرب، روی و سایر کانی های سولفیدی است. می تواند مقدار آهک مورد نیاز برای مهار پیریت را کاهش دهد. از آنجایی که به سختی در آب حل می شود، می توان از آن در آسیاب گلوله ای استفاده کرد.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
پیوست:

    درخواست خود را ارسال کنید

    پیوست: