درخواست خود را ارسال کنید

طبقه بندی مارپیچی نوعی تجهیزات برای طبقه بندی مکانیکی است که بر اساس این اصل که وزن مخصوص ذرات جامد متفاوت است، بنابراین سرعت بارش در مایع متفاوت است. مواد و پودر آسیاب شده را می توان فیلتر کرد و سپس مواد درشت را با استفاده از یک تیغه مارپیچ به درگاه تغذیه آسیاب پیچ کرده و مواد ریز فیلتر شده از لوله سرریز تخلیه می شود. ما طبقه‌بندی‌کننده مارپیچ غوطه‌ور و طبقه‌بندی‌کننده مارپیچ با سرریز بالا را داریم.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
پیوست:

    درخواست خود را ارسال کنید

    پیوست: