درخواست خود را ارسال کنید
Y&X Beijing Technology Co., Ltd با استفاده از بهترین مواد اولیه، تکنولوژی، تجهیزات و پرسنل در سراسر گروه تولید می شود.

فرکانس بالاصفحه لرزان به اختصار صفحه نمایش با فرکانس بالا نامیده می شود. صفحه ارتعاشی فرکانس بالا (صفحه نمایش فرکانس بالا) از محرک ارتعاش، توزیع کننده دوغاب، قاب صفحه، قاب، فنر تعلیق و مش صفحه تشکیل شده است.
صفحه ارتعاشی فرکانس بالا (صفحه نمایش فرکانس بالا) دارای راندمان بالا، دامنه کوچک و فرکانس غربالگری بالا است. متفاوت از اصل تجهیزات غربالگری معمولی، زیرا صفحه ارتعاشی فرکانس بالا (صفحه نمایش فرکانس بالا) از فرکانس بالا استفاده می کند، از یک طرف، کشش سطحی دوغاب و نوسان با سرعت بالا مواد ریز روی سطح صفحه نمایش را از بین می برد. و مواد معدنی مفید با چگالی بالا را تسریع می کند. و اثر جداسازی احتمال تماس مواد کوچکتر از اندازه ذرات جدا شده با سوراخ غربال را افزایش می دهد. این امر باعث ایجاد شرایط جداسازی بهتر می شود، به طوری که مواد کوچکتر از اندازه ذرات جداسازی، به ویژه ذرات با وزن مخصوص زیاد، و خمیر سنگ معدن از غربال عبور کرده و به محصول زیر الک تبدیل می شود.

این ویدئو تحویل انبوه تجهیزات صفحه نمایش ارتعاشی را نشان می دهد.


مشخصات فنی و عملکرد

توجه داشته باشید: با توجه به سختی و ضخامت مواد، ظرفیت جابجایی نوشته شده است.
      در بالا فقط برای اهداف مرجع، (به ظرفیت حمل سنگ خام مراجعه کنید).

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
پیوست:

    درخواست خود را ارسال کنید

    پیوست: