Sorgunuzu gönderin

Kimyasal liç yöntemi, ayrılan maddenin kimyasal bir çözücü ile liç edilmesi yöntemidir. Madenlerde yaygın olarak kullanılan yöntem yığın liçidir. 

Yığın liçi, aşağı doğru sızma işlemi sırasında cevherdeki faydalı bileşenleri seçici olarak süzmek için cevher yığınına liç sıvısı püskürtmek ve yığının altından akan zengin sıvıdan faydalı bileşenleri geri kazanmak için bir yöntemdir. Farklı cevher derecelerine göre cevher yığın liçi ve atık kaya yığın liçi olarak ayrılabilir; depolama sahasının konumuna göre, yüzey yığın liçi ve yeraltı yığın liçi olarak ayrılabilir. Liç yöntemi esas olarak bakır cevheri, uranyum cevheri, altın cevheri ve gümüş cevheri madenciliğinde ve faydalı bileşenler içeren izabe cürufunun ve işleme atıklarının işlenmesinde kullanılır. Yığın liçi yöntemi basit bir işleme, daha az ekipmana ve düşük enerji tüketimine sahiptir, bu nedenle sermaye yatırımı ve üretim maliyeti de düşüktür; ana dezavantajı, cevherdeki faydalı bileşenlerin liç hızının düşük olmasıdır. 


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Ek dosya:

    Sorgunuzu gönderin

    Ek dosya: