Fiziko kimyasal özellikleri
Köpük          Kahverengi, bazen bulanık sıvı (yaşla birlikte koyulaşır), benzersiz koku
Alevlenme noktası       123.9ºC
Erime noktası     -6 ° C
Density      1.255 g / cm3
Su çözünürlüğü    >= 10 g / 100 ml 20ºC'de
Kaynama noktası      103 ° C

Pamaç

Kauçuk endüstrisinde vulkanizasyon hızlandırıcı olarak, flotasyon endüstrisinde sülfür cevheri veya bazı oksit cevherleri için toplayıcı olarak kullanılabilir.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Ek dosya: