• Chất làm đặc
    Chất làm đặc
    Chất làm đặc thường được sử dụng trong nồng độ và chất thải tập trung bảo vệ trước khi lọc trong bộ lọc trong bộ tập trung và nó có thể tập trung bột giấy 20% -30% nồng độ vào bột giấy khoảng 40% -70% nồng độ. Nó được sử dụng rộng rãi trong nồng độ và tinh chế bùn vật liệu rắn trong chế biến vật liệu, luyện kim, công nghiệp hóa chất, than, vật liệu xây dựng, nguồn nước, chế biến nước thải và các ngành công nghiệp khác.