Gửi yêu cầu của bạn
Đây là lý do mà sản phẩm này giúp ích cho môi trường - nó sử dụng ít năng lượng hơn. Điều này có nghĩa là nhu cầu năng lượng giảm và do đó ngay từ đầu cần ít điện hơn.

Isopropyl Ethyl Thionocarbamate (IPETC) là một lựa chọn hiệu suất tốt để thu quặng sulphide.

Nó thường được thêm vào máy nghiền bi vì nó không hòa tan trong nước.

Nó có thể làm giảm lượng vôi khử pyrit cần thiết với ít ô nhiễm hơn.

Nó là một bộ thu chọn lọc để tách quặng đồng, chì, kẽm và các quặng sunfua khác.


IPETC 95%

Công thức phân tử: (CH3) 2CHOC (S) NHC2H5

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: