Gửi yêu cầu của bạn

Sàng là thao tác dùng sàng để chia quặng thành nhiều cấp theo cỡ hạt, là thao tác không thể thiếu trong sản xuất chế biến khoáng sản.

Khi sử dụng, quặng có thể được chia thành ba cấp theo kích thước của lưới sàng, có thể cải thiện hiệu quả tách.

Thông qua sàng, nó có thể tránh một cách hiệu quả các tác động xấu có thể có của quặng nghiền quá lớn trong lần xử lý tiếp theo.

Việc sử dụng màn hình hai lớp này giúp nâng cao chất lượng sản phẩm một cách hiệu quả và cũng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.


Đặc điểm kỹ thuật và hiệu suất

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: