Gửi yêu cầu của bạn

Dẫn động bởi động cơ. Trước khi khởi động máy bơm, thân máy bơm và đường hút được đổ đầy chất lỏng. Khi cánh bơm quay với tốc độ cao, cánh bơm sẽ truyền động chất lỏng giữa các cánh quay với nhau.

Do lực ly tâm, chất lỏng được ném từ tâm của bánh công tác ra mép ngoài của bánh công tác và động năng tăng lên tương ứng.

Khi chất lỏng đi vào vỏ máy bơm, tốc độ theo của chất lỏng giảm dần do sự giãn dần của đường dẫn dòng chảy trong vỏ máy bơm hình vòng cung.

Một phần động năng được chuyển thành năng lượng áp suất tĩnh, do đó chất lỏng chảy ra ngoài theo cửa xả với áp suất cao hơn.

Đồng thời, một chân không nhất định được hình thành ở tâm của bánh công tác do chất lỏng bị văng ra ngoài, và áp suất ở mực chất lỏng cao hơn tâm của bánh công tác.

Do đó, chất lỏng trong đường hút đi vào máy bơm dưới tác dụng của sự chênh lệch áp suất.

Cánh quạt quay liên tục, và chất lỏng liên tục được hút vào và ra.

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: