Gửi yêu cầu của bạn

Depressant D451 là một chất làm lắng nổi rất hiệu quả và quan trọng. Chất làm lắng được sử dụng trong quá trình tuyển nổi quặng đồng-molypden cho các khoáng chất đồng và pyrit có tác dụng ức chế đáng kể đồng, lưu huỳnh và các khoáng chất khác, đồng thời có thể thay thế natri sulfua và natri hydrosunfua một cách hiệu quả.

Trong quá trình tách đồng và chì, D451, như một chất khử phân tử nhỏ, không độc hại, có tác dụng ức chế chalcopyrit tốt, và có thể được sử dụng trong quá trình tách cô đặc hỗn hợp đồng-chì để tách đồng và chì. .

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: