Gửi yêu cầu của bạn

Giới thiệu

Natri disecbutyl dithiophosphat (DSP-04) là một dung dịch nước của dialkyl dithiophosphat.
Nó có ít hoặc không có đặc tính sủi bọt. Nó là chất thu chọn lọc đối với sắt sunfua trong mạch kiềm, thường ở pH thấp hơn một chút so với xanthat. Ứng dụng chính của thuốc thử này là trong quá trình tuyển nổi đồng sunfua với sự có mặt của pyrit. Nó cũng là một nhà sưu tập vàng, bạc và sphalerite hiệu quả. Trong nhiều trường hợp, một người thu gom rác, ví dụ: một lượng nhỏ xanthate, được sử dụng. Các ứng dụng khác của sản phẩm này là làm nổi đồng kim loại trong một mạch vôi thấp và các oxit đồng và đồng sunfua trong quặng hỗn hợp oxit oxit.

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: