Gửi yêu cầu của bạn

Giải pháp tùy chỉnh một cửa của các nhà máy khai thác, thụ hưởng và theo dõi:


● Dịch vụ mỏ EPC + M + O


● Thiết kế và thực hiện tự động hóa mỏ


● Nghiên cứu về thuốc thử chế biến khoáng sản và các vấn đề chế biến khoáng sản


● Thiết kế khai thác, thiết kế gia công, thiết kế ao may đo.


● Cung cấp thiết bị khai thác chuyên nghiệp


Các mỏ phục vụ: 200+


Dự án: 700+


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: