Gửi yêu cầu của bạn

Lò phản ứng sấy Xanthate, hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động đảm bảo rằng toàn bộ quá trình sấy là đồng nhất và nhiệt độ không đổi. Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ độ ẩm trong xanthate để đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng. Công ty chúng tôi có sản lượng hàng năm 50.000 tấn Xanthate.

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: