Gửi yêu cầu của bạn

Y&X Beijing Technology Co., Ltd, có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ khai thác, R&D của thuốc thử thụ hưởng được sử dụng trong quặng kim loại màu, quặng kim loại đen, quặng kim loại hiếm, quặng phi kim loại và các mỏ khác, và dịch vụ công nghệ khai thác.

Công ty'Sản phẩm chính được chia thành 2 loại: thuốc thử thụ hưởng và polyme siêu hấp thụ, tổng số hơn 60 sản phẩm, với sản lượng hàng năm là dòng Xanthate 32.000 tấn, dòng Ethionine 4.000 tấn, dòng Sodium Thiophosphate Dodecahydrate 32.000 tấn, dòng Ethionine Ester 4.000 tấn , Sodium Thiophosphate Dodecahydrate series 5.000 tấn, Chất tạo bọt 6.000 tấn và Super Aabsorbent Polymer 20.000 tấn.

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: