Gửi yêu cầu của bạn

Vận chuyển máy bơm và các bộ phận của máy bơm. 

Máy bơm là một máy cung cấp chất lỏng hoặc tạo áp suất cho chất lỏng. Nó truyền năng lượng cơ học của động cơ chính hoặc năng lượng bên ngoài khác sang chất lỏng để tăng năng lượng chất lỏng. Máy bơm chủ yếu được sử dụng để vận chuyển các chất lỏng như nước, dầu, chất lỏng gốc axit, nhũ tương, nhũ tương huyền phù và kim loại lỏng, cũng như hỗn hợp chất lỏng, khí và chất lỏng có chứa chất rắn lơ lửng. Máy bơm thường có thể được chia thành ba loại: máy bơm dịch chuyển tích cực, máy bơm trợ lực và các loại máy bơm khác theo nguyên lý làm việc của chúng. Ngoài phân loại theo nguyên lý làm việc còn có thể phân loại và đặt tên theo các phương pháp khác. Theo phương pháp dẫn động, nó có thể được chia thành máy bơm điện và máy bơm tuabin nước, vv; Theo cấu trúc, nó có thể được chia thành bơm một cấp và bơm nhiều cấp; mộtcc theo mục đích, nó có thể được chia thành máy bơm nước cấp lò hơi và máy bơm định lượng; Theo tính chất của chất lỏng vận chuyển, nó có thể được chia thành máy bơm nước, máy bơm dầu và máy bơm bùn. Theo cấu trúc trục, nó có thể được chia thành bơm tuyến tính và bơm truyền thống. Máy bơm nước chỉ có thể vận chuyển chất lỏng như một môi chất, không phải chất rắn. 

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: