Gửi yêu cầu của bạn

Hebei Fanshan Phosphate Co., Ltd. 

Quy mô: 1,2 triệu tấn / a

Phương pháp khai thác : thay đổi phương pháp thám hiểm hang động thành lấp đầy 

Bởi vì sự tồn tại của các tầng chứa nước áp suất cao trong lớp đá bên trên của thân quặng đã hạn chế rất nhiều mỏ'sản xuất hiệu quả và ổn định, công ty chúng tôi đã đề xuất một cách sáng tạo"kiểm soát trước mái nhà, cách ly phân vùng và lấp đầy ngay lập tức" kế hoạch ngăn chặn và kiểm soát nước và áp dụng công nghệ khai thác "khoan đá phân đoạn, khai thác theo từng giai đoạn và lấp đầy sau đó". 

Công nghệ khai thác: Tuyển nổi phốt pho năm giai đoạn, tách sắt từ ba giai đoạn, tách từ tính mạnh lại, tách titan hai giai đoạn. 


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: