Gửi yêu cầu của bạn

Phần quặng sắt khô được tạo ra trong quá trình tách quặng sắt khô được thải ra trong quá trình cuối cùng. 

Quy trình sản xuất tách khô vì không cần bổ sung nước trong quá trình sản xuất, không thải ra bùn và nước thải. Đồng thời, tiết kiệm liên kết công trình, có diện tích nhỏ, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm sinh thái đến dòng nước và môi trường. Chi phí đầu tư thấp, và rất phổ biến. 

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: