Gửi yêu cầu của bạn

Quy mô xây dựng: 600.000 tấn quặng sắt / năm.

Công suất chế biến khoáng sản: 300.000-350.000 tấn / tinh quặng.

Sản phẩm chính: Bột sắt 65%.

Thời gian khai thác và vận hành: khởi công xây dựng tháng 6/2008, chế biến khoáng sản thử nghiệm tháng 6/2014.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: