Gửi yêu cầu của bạn

Mỏ đồng Zhurihe có một nhà máy tuyển quặng với công suất xử lý hàng năm 500.000 tấn, bao gồm hai hệ thống sản xuất: chuỗi đồng-lưu huỳnh và chuỗi đồng-chì-kẽm-lưu huỳnh. Nó có thể nhận ra sự lựa chọn chung của đồng, chì, kẽm, lưu huỳnh, vàng và bạc (kim loại quý như vàng và bạc được làm giàu ở dạng bột mịn đồng).

Với việc từng bước cải tiến công nghệ sản xuất và nâng cao trình độ tay nghề của người lao động, các chỉ tiêu quy trình sản xuất khác nhau đã được cải thiện một cách ổn định và tỷ lệ thu hồi tài nguyên hiện tại đã đạt mức tiên tiến của các doanh nghiệp tương tự.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: