Tính chất hóa lý
Bọt          Chất lỏng màu nâu, đôi khi vẩn đục (sẫm màu theo tuổi), mùi độc đáo
Điểm sáng       123,9ºC
Độ nóng chảy     -6 ° C
Dsự hòa hợp      1,255 g / cm3
Khả năng hòa tan trong nước    >= 10 g / 100 ml ở 20 ºC
Điểm sôi      103 ° C

Pthúc giục

Nó có thể được sử dụng làm chất gia tốc lưu hóa trong ngành công nghiệp cao su và chất thu gom quặng sulfua hoặc một số quặng oxit trong ngành tuyển nổi.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm: