Dầu Thông (Mẫu Q25) là dạng bọt nổi, chất lỏng nhờn màu hổ phách hoặc nâu sẫm, mùi nhỏ. Nó thích hợp cho quá trình thụ hưởng quặng oxit, quặng màu và quặng kim loại quý có hàm lượng bùn cao. Frother có các bọt bong bóng đồng đều, bong bóng lớn và hiệu ứng khoáng hóa tốt, có lợi cho việc cải thiện chất lượng cô đặc, và liều lượng thường là 5-30g / tấn.

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm: