Gửi yêu cầu của bạnQ25 là bọt nổi, chất lỏng nhờn màu nâu sẫm, mùi nhỏ. Nó thích hợp cho quá trình thụ hưởng quặng oxit, quặng màu và quặng kim loại quý có hàm lượng bùn cao. Frother có các bọt bong bóng đồng nhất, bong bóng lớn và hiệu ứng khoáng hóa tốt, có lợi cho việc cải thiện chất lượng cô đặc, và liều lượng thường là 5-30g / tấn.

Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: