Gửi yêu cầu của bạn

Sàng lọc là phương pháp phân tách nhóm hạt theo kích thước hạt, khối lượng riêng, tính chất điện ly và từ tính..Thiết bị dùng để soi là thiết bị soi. Màn chắn thường được sử dụng với các kích thước mắt lưới khác nhau tách vật liệu rắn theo kích thước hạt yêu cầu. 


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm: