Gửi yêu cầu của bạnMáy tuyển nổi là tên viết tắt của máy tuyển nổi, dùng để chỉ thiết bị cơ khí hoàn thành quá trình tuyển nổi. Trong máy tuyển nổi, bùn được xử lý bằng cách trộn và sục khí, để một số hạt quặng được cố định một cách có chọn lọc trên các bong bóng, và bề mặt nổi được cạo ra để tạo thành các sản phẩm bọt, trong khi phần còn lại được giữ lại trong bột giấy để đạt được. mục đích tách khoáng. Có nhiều dạng cấu tạo của máy tuyển nổi, trong đó thông dụng nhất là máy tuyển nổi khuấy cơ học.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: