Gửi yêu cầu của bạn

Máy phân loại xoắn ốc là một loại thiết bị dùng để phân loại cơ học dựa trên nguyên tắc trọng lượng riêng của các hạt rắn là khác nhau nên tốc độ kết tủa trong chất lỏng là khác nhau. Vật liệu và bột nghiền ra khỏi máy nghiền có thể được lọc, sau đó vật liệu thô được vặn vào cổng cấp liệu của máy nghiền bằng lưỡi xoắn, và vật liệu mịn đã lọc được thải ra khỏi ống tràn. Chúng tôi có bộ phân loại xoắn ốc chìm và bộ phân loại xoắn ốc đập cao.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: