Gửi yêu cầu của bạn

Isopropyl Ethyl Thionocarbamate là chất thu quặng sulfua có hiệu suất tuyển chọn tốt và có tác dụng thu gom mạnh đối với pyrit, chalcocit và sphalerit hoạt hóa. Nó không làm nổi pyrit và là một chất thu gom chọn lọc để tách các loại quặng đồng, chì, kẽm và các quặng sunfua khác. Nó có thể làm giảm lượng vôi cần thiết để ức chế pyrit, với liều lượng ít hơn và ít ô nhiễm hơn. Vì khó tan trong nước nên có thể dùng trong máy nghiền bi.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: